Camp TT1

0,00 kr. 0.00% af 30.000,00 kr.

0

crowdfunders
udløbet
Line Hummel @1456083453

medlem siden 30. december, 2020

Om projektet

Hjælp Teenagere med at få et bedre liv med diabetes T1 ved at støtte dette projekt.

I dag mangler der et tilbud til de unge, mens der er stor fokus på at hjælpe de mindre børn med denne kroniske sygdom. Teenagere må ikke glemmes/bagatelliseres, da de også skal håndtere de almindelige teenage-udfordringer såsom; skole/uddannelse, venner, kærester og alt det andet samtidigt med, at de skiller sig markant ud, på grund af deres sygdom. Hjælp mig til at vi sammen kan give disse teenagere et tilbud, som kan styrke deres selvværd og lærer dem, at T1 ikke må blive en forhindring i deres liv.

Baggrund for pilotprojektet

Flere unge får konstateret Diabetes Type 1 og tallet er stadig stigende. Der er endnu ingen, der ved hvorfor dette sker, men alle er enige om, at det er livsnødvendigt at passe sin diabetes, hvis man skal undgå følgesygdomme. Der er en forhåbning om, at følgesygdommene vil blive færre, da der er så mange gode produkter på markedet, sammenlignet med tidligere.

Men faktum er; at alle hjælpemidler stadig kræver, at brugeren vælger, at tage hensyn til sin diabetes. Der er ingen midler på markedet, der overtager din insulinproduktion, så brugeren bare kan leve sit liv, som han/hun vil. Derfor er det nødvendigt at man, med Diabetes Type 1, vil leve livet med sygdommen som en ven og ikke en modstander. Det er vigtigt, at man vil tage ansvar for sig selv og sit helbred.

Her ser jeg en gruppe teenagere, der kunne falde igennem, fordi der ikke er en direkte konsekvens, ved ikke at passe sin sygdom, lige nu og her, men følgesygdommene som voksen, kan til gengæld være invaliderende og i værste fald forsage dødsfald. Statistikkerne viser faktisk, at dødsfald for unge med Diabetes er tre gange større, end for resten af Danmarks unge. Jeg ved, at teenagere slet ikke er klar mentalt, til at tænke konsekvens, fordi hele deres hjerne og krop er programmeret til at flyve fra reden og finde ny kommende partner, nye græsgange. Derfor er det vigtigt, med et stærkt fundament, en stærk selvfølelse og et stærkt selvværd.

Som mor til en teenager, der fornyligt har fået konstateret diabetes Type 1, føler jeg, at dette er en gruppe, der skal have hjælp til at ville elske sig selv og sin krop, for kun derfor, vælger de at passe på sig selv hele livet. Derfor har jeg sammensat et tilbud, som jeg kalder Camp Teenage Type 1, og det er nu testet igennem et pilotprojekt, som har været støttet af Roskilde kommune.

Formålet med Camp Teenagere Type 1 ( CampTT1 )

De unge teenagere skal få oplevelsen af, at leve med Diabetes Type 1 (T1) ikke bliver en forhindring i deres liv. De skal få en følelse af, at deres oplevelser har gjort dem stærkere og give dem mod til at møde nye udfordringer, fordi de ved, at de er stærke mennesker, som har fået øje på egne styrker og kvaliteter. De skal vide, at det at leve med en sygdom, ikke behøver at gøre dem svagere, men kan gøre dem stærkere. Camp TT1 skal styrke deres selvværd og give dem øvelser, der giver dem en større selvfølelse. En selvfølelse der bliver forankret i deres selv. De skal leve med en tro på, at kunne mestre deres liv. Deres selvværd og deres selvfølelse er indgangen til selvkærlighed.

Som T1 er det vigtigt at have lyst til at passe på sig selv.

De unge skal have lyst til at tage de hensyn, de er nødt til at tage, for at leve med T1 uden evt. følgesygdomme. Vi kan ikke få dem til at passe på sig selv med forbud og advarsler, måske for en tid, men det er ikke holdbart i længden. Det vil i sidste ende ikke blive overholdt igennem denne teenageperiode, hvor alle andre frustrationer, valg af uddannelse, venner og kærester vil være de største livsopgaver de unge står over for. Teenagealderen er en sårbar periode, og for et barn med T1 har det store konsekvenser, hvis de vælger ikke at passe deres diabetes.

Når de unge ved, at de er helt rigtige, lige netop som de er, kan de styrke deres selvværd, styrke deres livsmestring og ønsket om at passe på sig selv vil komme indefra.

Derfor er det en vigtig ungegruppe at arbejde med.

Medicinen kan ikke stå alene i deres behandling, fordi så vil de unge være afhængig af deres forældre eller noget personale for at tage vare på sig selv. Selvom det er dejligt, som forælder at være uundværlig, så er det alle forældres ønske, at deres barn skal mestre -og ikke mindst elske livet.

Det er vigtigt at de unge får bearbejdet den sorg, det er at få konstateret en kronisk sygdom. De unge jeg har mødt, bagatelliserer det og får gjort sig selv forkerte, når de reagerer uhensigtsmæssigt i andre sammenhænge. Men det gør de, fordi de har en ubearbejdet sorg. Det er en sorg på lige fod med, at miste en forælder. Derfor er sorggruppe en del af Camp TT1. Kun når vi tager os af det vi har med os, kan vi åbne op for nye erkendelser og åbnet op for selvkærlighed.

Praktiske oplysninger om Camp TT1

Du kan læse mere om Camp TT1 på min hjemmeside, hvor tilmeldingen er igangsat.

Formålet med projektet

Vi har nu bevist at der er brug for Camp TT1. Der er nu flere skrevet op til næste Camp TT1.

Der er brug for at teenagere med diabetes T1 får det bedre med sig selv og får lettere ved at passe på sig selv, til trods for deres kroniske sygdom. De vil altid skille sig ud fra mængden, men de kan bruge det aktivt til at mestre livet.

Pilotprojektet er dokumenteret og forældre og teenageres oplevelse fra projektet vil være tilgængelig på hjemmesiden.

Dette projekt er essentielt for at få opbakning fra sygehusvæsnet og kommunerne til at gennemfører Camp TT1 på hele Sjælland.
Partnerskaber