Hjernetræning til børn med indlærings- og koncentrationsbesvær fra belastede familieforhold

0,00 kr. 0.00% af 500.000,00 kr.

0

crowdfunders
Udløbet
Tina Nielsson @fokus

medlem siden 24. februar, 2017

Om projektet

Hjernetræning til børn med indlærings- og koncentrationsbesvær fra belastede familieforhold

F.O.K.U.S. Træning er et koncept, som er baseret på den nyeste hjerneforskning ”Hvad skal der til for at aktivere hjernen?” Ifølge hjerneforskerne skal der indgå forskellige komponenter i træningen, for at hjernen oplever træningen som udfordrende. Deltagerne skal overraskes, øvelserne skal være anderledes og så skal man have det sjovt. I træningen inddrager vi kroppen, samtidig med at vi tilfører kognitive, visuelle og auditive opgaver. På den måde bidrager træningen til en aktivering af alle sanser og træningen ”tvinger” børnene til at bruge deres koncentration, kreativitet og hukommelse.

Kort projektbeskrivelse:

I samarbejde med Røde Kors Herlev og den frivillige organisation De Stærke Børn, har undertegnet udarbejdet et specifikt  projekt som er målrettet børn i belastede familieforhold og/eller børn med diagnoser, indlærings- og koncentrationsbesvær. Projektet vil løbe  over 12 måneder og inkluderer 10 – 15 børn. Hvert barn modtager individuel F.O.K.U.S. træning 1 time om ugen i vores center i Herlev.

Formålet med projektet er at træne børnenes netværk i hjernen stærkere gennem fysisk bevægelse og derved bidrage til en lettere læring af fagligt stof og en større selvtillid/selvforståelse gennem positive oplevelser i træningen.

Effekten skal være et bedre lærings- og arbejdsmiljø grundet en forbedring i koncentrationsniveauet og en forbedring af hukommelsen. Effekten vil kunne ses tydeligt i en forbedring i karaktergennemsnittet på grund af en forbedring i koncentrationen, hukommelsen og læringsmiljøet. Desuden vil børn med læseproblemer opleve en forbedring på grund af den konstante træning af deres syn gennem programmet. De vil opleve  en positiv udvikling i det sociale samspil med andre (klassen, familie og venner). Børnene vil derudover opleve en social forandring i og med de de bliver bedre til at samarbejde og hjælpe hinanden. Dette vil omgivelserne bemærke i og med at vredesudbrud og tendens til at opgive, sænkes markant eller forsvinder helt.

Ovenstående er bevist gennem tidligere resultater som viser at træningen har effekt i både Danmark og udlandet. Børn med læseproblemer, forbedre deres læseevne, børn med lav selvtillid oplever en markant forskel, børn med vredesudbrud oplever at de kan kontrollere deres vrede og børn med manglende koncentration oplever at de nu kan holde fokus i skolen og til sport.

For at måle den sociale impact udarbejdes der forud for projektet en beskrivelse af barnet. Beskrivelsen skal indeholde en udtalelse vedrørende deres faglige niveau, evt. gennem test i matematik og dansk, det sociale niveau samt barnets trivsel. Formålet er at disse udtalelser og test udføres af eksterne parter, f.eks. af sagsbehandleren og/eller læreren. Halvvejs i projektet gennemgås denne beskrivelse af barnet og efter projektet laves den endelige måling af barnets niveau fagligt, socialt og trivsel for tydeligt at kunne se effekten.

Der arbejdes på muligheden for også at få tilkoblet en studerende, evt. en ph.d. som vil lave en masterafhandling omkring projektet.

Evaluering og forankring:

F.O.K.U.S er udvalgt som Change Leaders og i samarbejde med Reach for Changes Inkubatorprogram for social entreprenører, arbejdes der systematisk med monitorering og evaluering af den sociale indvirkning arbejdet har på børn og unge. Der afrapporteres hvert kvartal på flere indikatorer, blandt andet med børnenes og forældrenes egne udtalelser om udviklingen. Resultaterne og forankringen kan således følges nøje gennem årets forløb. Der uddannes løbende F.O.K.U.S. instruktører og på den lange bane skal centre som det vi har i Herlev, skyde op i flere byer, så vi kan tilbyde træningen til flere børn og familier.

Partnere:

Røde kors Herlev afdeling indgår i projektet i anerkendelse af at vores træning kan afhjælpe flere af de børn som de hjælper i deres familienetværk. Børn der kommer fra udsatte familier og som ofte ikke har den fornødne støtte eller viden til at sikre en god og frugtbar skoletid. Gennem træningen har Røde Kors set hvordan disse børn forbedre deres personlighed og evnen til at turde. De har set at børn klarer sig bedre i skolen og fritiden, både fagligt og socialt.

De Stærke Børn er en frivillig organisation som støtter udsatte børn og deres familier og indgår i projektet som ekstern samarbejdspartner. De Stærke Børn anerkender at træningen gør en stor forskel for de børn de allerede hjælper. De Stærke Børn, vil i samarbejde med Simpel Fitness udpege de børn der vil have størst gavn af træningen og De Stærke Børn vil være bindeled mellem Simpel Fitness og den pågældende kommune, sagsbehandler, skole og familie.

Reach for Change indgår i projektet som sparringspartner i forhold til udarbejdelse af social Impact måling og strukturen i projektet. Med Reach For Changes store netværk, vil de være Simpel Fitness primære sparringspartner gennem hele projektet.  De bidrager med coaching, planlægning, kommunikation og struktur i udførelsen af projektet.  
Partnerskaber