Surfcompagniet Nr. Vorupør: Hjælp os med at holde varmen

10.150,00 kr. 101.50% af 10.000,00 kr.

26

crowdfunders
Udløbet
Jonas Bech Andersen @1462164415

medlem siden 2. februar, 2017

Om projektet

Surfcompagniet Nr. Vorupør og alle dens vandglade medlemmer søger din hjælp til at anskaffe:

 • Våddragter
  - til at holde os varme
  - til at gøre det sikkert at være  i vandet 


Det er koldt i vandet

Projektet der søges støtte til er en ny startet surf klub i Nr. Vorupør; Surfcompagniet Nr. Vorupør. Foreningen så dagens lys i foråret 2016. Vi står foran en ny sæson med masser af aktivitet i vandet, men vi mangler våddragter til vores entusiastiske medlemmer, så de kan holde varmen i Vesterhavet. Siden vi præsenterede ideen i byen og omegn, har der været stor tilkendegivelse om opbakning, og i vores første sæson meldte 60 personer sig ind foreningen. Størstedelen af denne gruppe er børn, unge og barnlige sjæle.

Den første sæson var vi så heldige at få lov til at låne udstyr i form af surfboards og våddragter fra Dansk Surf & Rafting Forbund, men i år skal vi selv ud og skaffe udstyret. Da vores mål er at foreningen skal være for alle, ønsker vi ikke at det skal være kontingentet, som skal være en barriere for at være med. Derfor har vi sat os for at forsøge at skaffe penge til udstyret ad andre veje.

Surfcompagniet Nr. Vorupør

Surfcompagniet Nr. Vorupør er et initiativ, som en gruppe af fastboende og tilflyttere har taget. Ideen bag Surfcompagniet Nr. Vorupør opstod som et ønske om at skabe et aktivt fællesskab for både børn, unge og voksne ved vandet i Nr. Vorupør.  Formålet med foreningen er at:

 • Skabe et socialt, hyggeligt og inkluderende omdrejningspunkt for alle aldre, interesse- og erfaringsniveau med surf ved vandet i Nr. Vorupør.

 • Afvikle trænings aftener samt at surf aktiviteterne foregår på en sikker og forsvarlig måde.

 • Arbejde for at få etableret fysiske faciliteter for de aktive vandaktiviteter i byen.

 • Som forening med naturlig tilknytning til vand og havne miljøet, at indgå i Vorupørs kulturmiljø med rødder i kystfiskersamfundet.

 • Arbejde for at skabe synergier med de andre foreninger i byen. Herigennem skabe oplevelser, aktiviteter, kulturarrangementer og åbent hus arrangementer, som ligeledes kan være med til at profilere byen udadtil.

 • Indgå aktivt i Vorupørs Helheds Plan mål om blandt andet at tiltrække tilflyttere til byen, skabe fritids aktiviteter og socialt liv i det offentlige rum.


Hvad gør vi selv

Vi står få driften af foreningen som inkluderer:

 • Regelmæssig træning for foreningens medlemmer. Uddanne instruktører for at sikre sikkerheden på vandet.

 • Skabe et fællesskab med med et mål om ugentlige aftener med surf og socialt samvær.

 • Aktivt promovere Nr. Vorupør udadtil igennem sociale medier og en hjemmeside (www.surfcompagniet.dk).

 • Være initiativtager og støtte til flere større arrangementer i byen. Sigter mod samarbejde med andre forening om dette.


Tak fordi at du gør en forskel – både for klubben, for fællesskabet og alle vandentusiasterne i og omkring Nr. Vorupør
Partnerskaber