Global forandringsledelse

0,00 kr. 0.00% af 100.000,00 kr.

0

crowdfunders
Udløbet
Birgitte Bang @6594832755

medlem siden 25. oktober, 2016

Om projektetForfatter, filolog og kunstner Birgitte Bang har benyttet de sidste 2 år til at skrive 8 grundbøger omkring global ledelse, som har til formål at gentænke lederskabet og skabe forandringer til fordel for vores klima, jordklodens klima. Teorierne og tankerne, der gennem refleksioner og erkendelser skaber forandringer skulle gerne komme alle verdensborgere tilgode og derfor må de otte grundbøger nødvendigvis oversættes til engelsk og markedsføres i den engelsktalende del af verden.

Du inviteres til at investere i projektet ved at give et bidrage til oversættelsen og markedsføringen i udlandet. Du og de andre funders tilbydes at få royalty af bøgernes salg. Dette gælder alt salg af den engelske udgave de næste 3. år.

Eksempel: den engelske udgave af bogen sælger for 3 mio. kr. over de næste 3 år. Hvis du har investeret 1.000 kr. får du 0,1% heraf = 3.000 kr. Hvis du har investeret 5.000 kr. får du 0,5% = 15.000 kr. Hvis du har investeret 10.000 kr. får du 30.000 kr. osv.


Bøgerne er udgivet i forlaget BirgitteBang, hvis mission det er at skabe ny viden og metoder, som kan forandre den menneskelig adfærd. Forfatteren Birgitte Bang har lagt hjerteblod i alle de hæfter og bøger, hun har udgivet, og det ses som en demokratisk samfundspligt at oplyse offentligheden om ny viden.

Når kampagnen her på Booomerang er afsluttet vil du høre fra os, så vi halvårligt kan betale dig din andel af bogens omsætning.


OM BØGERNE


De otte bøger om global forandringsledelse der illustrer cirkulær tænkning

"Den spanske danser" og "Battle of the climate"

Disse nye udgivelser publiceret den 13. oktober 2016 er de sidste 2 bøger om forandringsledelse sat i et samfundskontekst ud af i alt otte bøger. Som forfatter vil jeg gerne henvise til Ben Franklin som kan citeres for:

Our critics are our friends because they do show us our faults

”Den spanske danser” er en kærlighedserklæring til alverdens mænd – dedikeret til alverdens kvinder. Bogen er en delvision på samtidens global ”Atlantis” , som den græske filosof Platon benyttede som eksempel på idealstaten. – Og når vi læser den, så opfordre forfatteren læseren til at tænke på Aristofanes, der skrev Lysistrate, der handler om kvinderne i Athen og Sparta, der ville forhindre mændene i at føre krig vha. en ægteskabsstrække. Det var en akt, dvs. handlingens sprog.

"Battle of the climate" er et bidrag til globalt lederskab, og som forfatter henviser jeg til Bill Clinton, som kan citeres for:

Power is not the most important thing; it is about how you use it.

Bogen er dedikeret til det danske militær og det danske demokrati. Stiger vores vandstand, så går det først udover, Holland, Dubai, Shanghai og Rio. Det er de lande eller byer, der som Babylon først vil blive slugt af havet.

Men vi kan demonstrer globalt lederskab – det er et spørgsmål om at udbedre skaderne med rettidig omhu.

"Kunsten at favne menneskelig diversitet" og "En hypotese om skabelse af menneskets personlighed fra foster til barn"

Disse udgivelser er publiseret i 2015 og er den 6. og 7. bog om forandringsledelse sat i et samfundskontekst ud af i alt otte bøger.

”Kunsten at favne menneskelig diversitet” er en bog om forandringsledelse og den komplekse kunst, det er at kunne drive globale forandringsledelses projekter basis metaviden.

"En hypotese om skabelse af menneskets personlighed fra foster til barn" En forståelse af mennesket, rollemodellen for den perfekte sovjetborger i en ideologisk kontekst og kunsten var bl.a. den opgave, Letland havde under sovjetstyret.

"En hyldest til kunsten" og "Følesansen i et teoretisk perspektiv"

Disse nye udgivelser publiseret den 27. oktober 2014 er 3. og 4. bidrag til forandringsledelse sat i et samfundskontekst ud af i alt otte bøger.

”En hyldest til kunsten” er et bidrag til antologien, hvor forfatteren forsøger at skrive en mulighedstale - en vision. Kunne det i Danmark ikke se således ud istedet for det eksisterende?

Den største litterære kilde til forandringsledelse, forfatteren indtil dato har fundet, er af digteren Rumi. Gennem hans kærlighed er det muligt at bygge bro over forskellige kulturer og på det individuelle plan at etablerer et vindue mellem hjerter. Grundelementerne i forandringsledelse er filosofi, tro og kærlighed. Det drejer sig om:


- At tænke noget nyt

- At tro på, noget kan forandre sig

- At skabe et kunstværk, en kærlighedserklæring, som en kunstner skaber med det dybeste af sin sjæl


Tanker er som hvide engle, de responderer på vores tro og skaber vores visioner. Det, som mennesket skaber med kærlighed, er kultur. Smukke kulturer, gode kulturer og gode vaner er noget, vi som mennesker må have respekt for. Noget vi må værne om som et koralrev, der tager mange år at opbygge. Kunst skal benyttes til at forsvare vores kultur.

"Følesansen i et teoretisk perspektiv" Det at kunne beherske forandringsledelse forudsætter vi forstår mennesket kulturelt og biologisk. Hvad er følesansen, og hvilken betydning har den? Kan vi bruge følesansen til at ændre noget, til forandringsledelse? Forandringsledelse drejer sig om at kunne tage ansvar for andres følelser, en evne fremtidens ledere skal kunne beherske samtidig med, at de søger for, at der er win for alle.

"Den kvindelige evolutions, kultur og klima hypotese" og "Ambitioner til livet, til det at være menneske"

Disse første udgivelser publiceret den 17. oktober 2014 i anledning af min ælste datters fødselsdag og er et bidrag til forandringsledelse sat i et samfundskontekst ud af i alt otte bøger.

”Den kvindelige evolutions, kultur og klima hypotese” Der må være balance i bevægelse og balance i kulde og varme, det hænger sammen. Og det starter ved mennesket, vi ser os selv helt forkert, hvis vi tror vi ikke er en del af universet. Hvad er meningen med vores liv? Med det hele? Meningen er ikke, at vi skal ødelægge vores jordklode, at vi skal ødelægge kvinden eller manden. Meningen er, at vi skal samarbejde, passe på hinanden og respektere hinanden på ondt og godt.

"Ambitioner til livet, til det at være mennesket" Det må være smukt at være menneske. Hvis det ikke er smukt, så giver det ikke mening. Der er sorte, der er hvide, kontraster, som Dante Alighieri beskriver. Livet midt i mellem, ligegyldigheden, der indhyller dig i en grå dyne af "du skal ikke tro, du er noget". Der må være en balance, men det må være en sund og naturlig balance, en symbiose, der hviler i sig selv. Hvordan gør vi det? Vi kan jo begynde at tænke. Vi kunne stoppe eksistentialisterns fokus på død og tomhed og i stedet favne nataliteten, den menneskelige evne til at skabe og begynde noget nyt. Lad os skabe en ny og smuk verden, en ramme for vores børn, en ramme de og deres børn kan tage bolig i.

FORFATTEREN

Birgitte Bang er har en uddannelse i russisk filologi fra Letland og en HD i logistik og supply chain management, samt enkelt fag fra en Cand Merc i Strategy, Organization and Leadership fra Aarhus Universitet. Birgitte Bang har i mange år været virksom indenfor logistik og international handel og arbejder nu med udvikling af iværksætteriet B Bang IVS. Udover sin omfattende internationale erfaring med mange forskellige kulturer, så arbejder Birgitte som frivillig i organisationen Dem og Os.
HVAD PENGENE GÅR TIL
De penge som indsamles igennem Booomerang.dk vil blive brugt som tilskud til oversættelse, redigering, design, PR og markedsføring i engelsktalende lande. TUSINDE TAK FOR DIT BIDRAG!
Partnerskaber