Bedre skolemuligheder i flygtningelejre

0,00 kr. 0.00% af 25.000,00 kr.

0

crowdfunders
Udløbet
Martina Rubino @martinaborubino

medlem siden 21. september, 2016

Om projektet


*For English text, please select the English flag in the top right corner*
Bedre skolemuligheder i verdens flygtningelejre


Selvom humanitær bistand og skoleindsatser tilføres og kontinuerligt rulles ud i flygtningelejre som Za’atari Refugee Camp i Jordan, fejler man, i at få størstedelen af børnene i skole. Emergency Architecture & Human Rights ønsker at ethvert barn har mulighed for at gå i skole. Samtidig er det vigtigt for os at beboere i flygtningelejre gives bedre mulighed for at præge og medgå til at opbygge deres hverdag og midlertidige samfund. Vores innovative sand-skole design adresserer disse udfordringer, og vil gøre det nemmere at bygge en lysere fremtid i flygtninge-”byerne” rundt om i verdenen, for de mennesker og børn der fanget i situationen.Om organisationen:Emergency Architecture & Human Rights (EAHR) er en international ikke-erhvervsdrivende organisation med kontorer i København (Danmark), Santiago (Chile) og Rom (Italien). Vores arbejde udføres af specialister inden for arkitektur, tekniske fag og humanvidenskab. Vores mål er (E)QUALITY; en sammenføjning af social lighed, forstået gennem den universelle menneskerettighedsdeklaration (U.N. Paris 1948), og arkitektonisk kvalitet, forstået gennem bæredygtighed og interaktionsprincipper.

postimage


Vi arbejder for menneskegrupper placeret i, humanitære katastrofesituationer, kulturkonflikter, manglende inklusion, ulighed, og andre problematikker relateret til en forbrydelse imod, eller en mangel på, de universelle menneskerettigheder.

Samfundsarbejde er centralt i vores tilgang, og vi opnår vores mål gennem et fokus på samskabelse, samarbejde, participatorisk læring og demokratisering. EAHR består af professionelle eksperter og frivillige med særlige kompetencer inden for arkitektur, design, ingeniørvidenskab, antropologi, etnografi, sociologi, praktisk filosofi, virksomhedsforståelse, entreprenørskab, undervisning og facilitering, der skaber helhedsorienterede projekter, der gør det muligt for de udsatte grupper at tage del i at forme en fælles løsning.Om projektet:

I Jordan er en verdens største flygtningelejre placeret, ved navn, Za’atari Refugee Camp. I flygtningelejren bor henved 80.000 mennesker, og ca. 430.000 har haft en daglig gang i flygtningelejren siden dens begyndelse i midten af 2012.


postimage postimage postimage


Om end Za’atari refugee camp bør være en midlertidig nødløsning i en krisesituation begynder flygtningelejren at føles som et permanent hjem for mange. En forandring af områdets krise synes stadig at have en langsigtet og uklar tidshorisont, ligesom mange andre flygtningelejre, der i gennemsnit eksisterer i 15 år. Derfor er det centralt at sikre, at disse mennesker har mulighed for at udvikle sig i situationen, særligt er skoleuddannelse centralt for afbøde krisens fulde og videre omfang.

For nuværende er der både skole og uddannelsesprogrammer tilstede for beboere i Za’atari Refugee Camp, men desværre imødekommer de nuværende faciliteter på ingen måde det behov der er tilstede, således at størstedelen af børnene deltager i undervisningen og går i skole. Særligt er der behov for en større geografisk spredning af skolefaciliteterne, der gør det mere sikkert og lettilgængeligt for børnene at komme til og fra skole. Et socialvidenskabeligt og urbant studie udført af EAHR i 2014 viste at ca. 55% af Za’atari’s beboere er under 18. Af dem er det desværre kun ca. 30% der går i skole. I visse områder af flygtningelejren er det helt op til 88% der ikke går i skole og modtager den undervisning ethvert barn bør have og har ret til.postimage postimage
Vores plan for at enhver kommer i skole, og deltager i læringsrelaterede tilbud, er at skabe mindre og bedre distribuerede skoler. Med en bedre mulighed for at gå i skole og deltage i læring vil ikke bare børnene gives mulighed for at lære og socialisere, andre lokalbeboere vil ligeledes gives mulighed for at bidrage og aktivt tage del i deres lokalsamfund. I byggeforløbet vil vores skole-design skabe en aktiv deltagelse for beboerne i udførelsen, og heraf danne sociale bånd og relationer imellem voksne, undervisere og elever.


Om Sand-skolerne:

Med din hjælp, og gennem succesfulde tests, vil EAHR bygge hundredevis af små, billige og nemt opbyggelige skoler rundt om i verdens flygtningelejre og muliggøre en demokratisering af uddannelse, således at børnene indledes på en sti hvor en lysere fremtid kommer dem i møde.


Projektet har fra sin begyndelse, som et projekt udsprunget fra en af EAHR’s workshops på Det Danske Kunstakademiets Arkitektskole, mødt stor interesse og anerkendelse for sin tilgang og intentioner, og fik ved World Architecture Festival i 2014 en udmærkelse. Det konceptuelle design, valget af byggematerialer, samt studierne af behov og implementeringsmulighed, har siden forfinet ideen således at vi kan skabe den mest effektive, bæredygtige og lokalbaserede metode til løsning af uddannelsesudfordringen og implementeringen. Målet er at skabe et sikkert, billigt og let transporterbart produkt der kan bruges i flygtningelejre og andre katastrofesituationer rundt om i verdenen.

postimage
Skolerne vil konstrueres ud af bio-nedbrydelige propylene sække (sandsække), fyldt med sand eller jord, der bruges til at skabe en hytte-lignende arkitektur. Designet er både nemt at opbygge og solidt, der gør skolerne simple at opføre og modstandsdygtige/behagelige i vejrets omskiftelighed fra ørken-sol til sne-vinter. Ligeledes påtænker designet lysindfald og gennemstrømning af luft således at designet skaber et godt læringsmiljø.


Hvorfor Crowdfunding:Det er væsentligt når vi har med en skole for at gøre, at vi får gennemtestet designet. Både så at vi ved at det er fuldstændigt sikkert i sin praksis, og ligeledes, at vi er sikre på at sand-skolerne skaber et brugbart og stimulerende læringsmiljø. Det er dette vi håber du vil hjælpe os med at etablere.

Din støtte vil vi bruge på byggematerialer og elementer der er nødvendige for opbyggelsen.

Er vi så heldige at jeres entusiasme overfinansierer projektet vil disse midler gå til det videre forløb for at sikre en pilot med etablering og implementering af sand-skolerne i en af verdens flygtningelejre.

Med jeres hjælp vil vi opbygge og udstille prototypen til Kulturnatten d. 14 oktober, på Verdenskulturcenteret, Nørre Allé 7, i København, hvor I er meget velkomne.

Efterfølgende vil prototypen bruges til at invitere folkeskoleelever, interessenter og måske jer, indenfor til en introduktion og afprøvning af læringsmiljøet.

Vi glæder os til at se vores sand-skole.EAHR-KÆRLIGHED
Minimumsbeløb 20,00 Din støtte giver os glæde og tro på det bedre, og vi sender dig taknemmelighed og vidtløftig taksigelse
EAHR-INDBLIK
Minimumsbeløb 150,00 Din støtte honorerer vi med et ekslusivt nyhedsbrev, hvor vi tilsender dig billeder og udviklingsrapporter for alle vores projekter + Kærlighed
EAHR-BESØG
Minimumsbeløb 300,00 Din støtte giver dig mulighed for at deltage til en præsentation hvor du vil høre mere om starten og planen for projektet, ligesom projektteamet vil give en rundtur i prototypen + Indblik + Kærlighed
EAHR-MØDE
Minimumsbeløb 450,00 Din støtte sikre dig et personligt møde med vores arkitekter og social scientist hvor vi kan samtale om og debatere projektet og EAHR's andre operationer + Besøg + Indblik + Kærlighed
EAHR-BOG
Minimumsbeløb 700,00 Din støtte berettiger dig til et signeret og unikt eksemplar af bogen "Achitecture & Humanitarian Emergencies", redigeret og delvist skrevet af stifter for EAHR, Jorge Lobos. Bogen forklarer om den fascinerende relation mellem arkitektur og menneskerettighederne, og er eksemplarisk for enhver entusiast + Møde + Besøg + Indblik + Kærlighed
EAHR-EMBLEM
Minimumsbeløb 1.000,00 Din støtte indbærer at dit/jeres navn vil vil gives offentlig online anerkendelse og relation til projektet, i forbindelse med vores hjemmeside og facebook opslag + Møde + Besøg + Indblik + Kærlighed
EAHR-VIP
Minimumsbeløb 10.000,00 Din støtte giver dig mulighed for deltage i EAHR' Projekt Bestyrelsesgruppe for "Sand-skoler I Flygtningelejre", hvor du har mulighed for at tage en aktiv og formgivende rolle på projektets udvikling og fremtidige mål + Emblem + Bog + Møde + Besøg + Indblik + Kærlighed
Partnerskaber