One World Musical - kreativitet i uddannelse

18.550,00 kr. 123.67% af 15.000,00 kr.

22

crowdfunders
Udløbet
oneworldmusical @oneworldmusical

medlem siden 30. maj, 2014

Om projektet

To go to the English version, please
click the squared EN sign in the topOne World Musical


Hvem siger, at man ikke kan have ambitiøs og givende undervisning, samtidig med at der er plads til at eleverne kan udfolde sig? Kreativitet handler om at tænke ud af boksen, at gå nye veje, og at indleve sig i og have forståelse for, hvad man laver. Det er selve grundlaget for meningsfuld læring.


Til juli drager vi til Filippinerne for at opsætte en musicalforestilling med børnene fra Sto. Niño Elementary School – og det skal vi (og børnene) bruge din hjælp til! For at børnene kan få den bedst mulige oplevelse, søger vi jeres hjælp til at kunne købe stof, instrumenter, maling og læringsmaterialer, som vil bidrage til processen, når børnene skal sammensætte deres helt egen musical.


Se videoen ovenfor for at få mere at vide mere om hvad vi laver, og hvorfor vi gør det.


Nedenfor kan du læse mere dybdegående om, hvad projektet går ud på, hvem vi er, og hvad din donation går til.


Om projektet


Spørgsmålet om kreativitet i klasseværelset og de følgende virkninger på et barns læring bliver ofte diskuteret. Alligevel synes der at være en tendens til ensidigt at fokusere på prøver, tests og karakterer. Over hele verden lægger de stigende krav om klare mål og øjeblikkelige resultater pres på uddannelsesinstitutioner, og som konsekvens bliver fag som musik, drama og dans nedprioriteret til fordel for mere målbare færdigheder.


One World Musical er et non-profit initiativ, der arbejder med kreativitets betydning i grundskoleuddannelse. Med vores fleksible og dynamiske tre ugers program, hvor eleverne arbejder sammen om at skrive, øve og opføre deres egen musical, håber vi at kunne få eleverne til aktivt at reflektere over processen, og den rolle, den enkelte spiller heri.


Efterhånden som projektet skrider frem, bliver eleverne udfordret med en bred vifte af skrive-, drama- og gruppebaserede øvelser, der alle aktiverer børnenes engagement, kreativitet og fælles ansvar for at realisere stykket. Idet eleverne påtager sig udfordringen i at opfinde deres egen rolle og strukturere scener såvel som replikker, bruger og udvikler de fundamentale evner til at forestille sig og tage del i andres liv.


Vi er overbeviste om, at kreativitet er et instinktivt læringsredskab hos langt de fleste børn. Derfor mener vi også, at musicalgenren er optimal til vores formål; alle kan nemlig deltage med sin egen kreative tilgang. Musicalen er en inkluderende genre, som åbner op for mange muligheder, og som gør eleverne gensidigt afhængige af hinandens idéer og initiativer—en kvalitet, man kan overføre direkte til skolesystemet og livet generelt. Af denne grund er en vigtig del af projektet en åben dialog med skolens lærere om hvordan de potentielt set ville kunne integrere nogle af de kreative aspekter af musicalens undervisning ind i deres egne fag.


På den måde er One World Musical et globalt projekt. Det er klart, at det konkrete produkt—den endelige forestilling—afspejler den givne skole, eleverne, og de forhold vi arbejder under. Men de gennemgående værdier bag vores læringsmetoder er universelle, og bør tages alvorligt overalt i verden. Denne påstand blev bekræftet under vores arbejde i Kenya i 2013, hvor vi ligefrem så en positiv effekt på børnenes læring i de boglige skolefag sideløbende med musicalen.

Derfor ønsker vi at dokumentere arbejdet fra de enkelte skoler, og bruge disse erfaringer som grundlaget for en mediedatabase på vores hjemmeside, som alle frit kan benytte til at få indsigt i den kreative læringsproces i forskellige kulturer.


Men først og fremmest er fokus på det projekt, som børnene på Santo Niño Elementary School skal stå for: at have det sjovt, lave nye venskaber og—forhåbentlig— reflektere over den ikke-målbare, iboende værdi i at have kreativitet i undervisningen.


Hvad går pengene til?


De midler vi søger, vil være et tilskud til materialer såsom rekvisitter, instrumenter, tekstiler, ansigtsmaling, papir, maling, sytøj osv. Projektet kræver relativt få midler for at lykkes, men hvert et bidrag gør en kæmpe forskel, da det giver os og børnene mere at arbejde med. Vi vurderer at de samlede udgifter for projektet vil være omkring DKK 40.000,  derfor er de 15000 kr vi her og nu søger om et tilskud hertil.  Vi håber meget på at få så stor en del af de samlede udgifter som muligt sponsoreret, så hvis det søgte beløb bliver nået, vil  hvert et tilskud stadig have stor betydning for projektet.

Hvem er vi?


One World Musical blev skabt i 2012 af en gruppe unge musik- og teaterentusiaster i København. Med vores egne oplevelser fra musicals og andre kreative projekter i bagagen, har vi oplevet hvordan kreativitet har hjulpet os i vores egen uddannelse, og har gavnet både vores personlige udvikling og forhold til andre mennesker. Ved at skabe musicals med skoleelever rundt om i verden, ønsker vi at undersøge hvordan kreativitet i klasseværelset kan gavne andre børns læringskapacitet, motivation og klasserumsmiljø—nøjagtig som vi mener det har gavnet os selv.
Josephine Nørtoft Saabye har spillet skuespil i teaterstykker og musicals siden sjette klasse.  Hun har vedligeholdt sin interesse for at lære dramakunsten fra sig, og undervist børn i en lektiecafe gennem Røde Kors. I øjeblikket studerer hun Business Administration & Sociology på CBS, men starter til efteråret på arkitektuddannelsen på Det Kgl. Danske Kunstakademi.


Lucas Cone Møller er medstifter af EduLab, en tænketank om alternative tilgange til undervisning og læring (www.edu-lab.org). Han har i flere år undervist børn i klaver, guitar og kor i København igennem Ten-sing og har lavet research i hvordan musik kan fungere som en ressource i skolers undervisningen for både børn og lærere. Lucas studerer i øjeblikket filosofi, uddannelse og politik på Bard College Berlin.


Rikke Jonasson Dalum har spillet skuespil i mange år. For nylig vendte hun hjem fra en rejse til El Salvador og Guatemala, hvor hun har undervist børn i engelsk gennem Mellemfolkeligt Samvirke.


Johan Møller Nielsen har undervist i trommer og percussion igennem flere år, og har tidligere studeret ved den konservatorieforberedende musikskole MGK. Til daglig læser han nu statskundskab på Københavns Universitet. 

Mange, mange tak!


some textsome textsome textsome textsome textsome textsome textsome textsome textsome textsome textsome textsome textsome textsome textsome text

Partnerskaber