Støt voldsramte kvinder i Honduras!

10.360,00 kr. 103.60% af 10.000,00 kr.

50

crowdfunders
Udløbet

Om projektet

*For English or Spanish scroll further down!

Hej allesammen!

Vi er en frivilliggruppe fra NGO’en Mellemamerika Komiteen i København som igennem mange år har samarbejdet med en kvindeorganisation kaldet COMUTRAH i Honduras og støttet deres arbejde med at styrke kvinders rettigheder og bekæmpe vold mod kvinder i udsatte boligområder.

Støtten vi yder er stærkt tiltrængt: Hver 15. time dør en kvinde i Honduras som følge af vold. I området omkring San Pedro Sula i det nordøstlige Honduras har en gruppe seje kvinder derfor etableret en organisation, hvor fattige, voldsramte kvinder bliver en del af et fællesskab og kan opsøge hjælp til enten at løse konflikter, anmelde vold eller komme væk fra situationer, hvis det er nødvendigt. I dag hjælper COMUTRAH over 170 kvinder fra seks fattige boligområder med at få juridisk bistand og psykologhjælp.

Men kvinderne har også brug for DIN støtte! Organisationen står nemlig desværre overfor at miste deres kontor hvis de ikke kan skaffe penge til lejen til de næste par måneder. I Danmark er vi i gang med at søge penge til et længerevarende projekt med COMUTRAH, men indtil ansøgningen går igennem har COMUTRAH brug for støtte til at fortsætte deres arbejde.

Det er rigtig vigtigt at beholde kontoret fordi det både fungerer som et tilflugtssted for voldsramte kvinder og som en base, hvorfra der arrangeres aktiviteter. COMUTRAHS aktiviteter giver kvinderne et fællesskab, så de ikke længere føler sig alene og får mod til at gøre noget ved deres livssituation.

VED AT STØTTTE projektet støtter du:

  • At COMUTRAH kan fortsætte deres arbejde med fattige, voldsramte kvinder

  • At flere kvinder i Honduras kan få et liv uden vold og krænkelse af deres rettigheder

  • At der kan blive afholdt selvhjælpsgruppemøder og workshops for kvinderne med emner som kvinders rettigheder, hustruvold, hustrubistand, reproduktiv sundhed og selvværd


Alle donationer - store som små - gør en stor forskel for disse kvinder!

 

ENGLISH VERSION

Hey everyone!

We are a group of volunteers from the NGO “Central America Committee in Copenhagen” who through several years of close collaboration have supported a local women’s organisation in Honduras and their struggles to obtain their rights and live a life free of violence. The organisation, called COMUTRAH, is driven by a group of strong women who have given victims of violence from six vulnerable residential areas the opportunity to seek help in the form of juridical advice and psychological support. COMUTRAH has made a huge achievement by creating a network and a sense of community among the more than 170 members, in a country where one woman dies every 15 hours as the cause of violence.

However, the women are in strong need of your support! COMUTRAH unfortunately has to close its office, which is where the women seek help and activities are arranged, if they can’t manage to gather the rent. In Denmark we are applying for funds to carry out a long-term project with COMUTRAH, but until the application goes through the women need financial support to continue their important work.

All donations - big or small – will make a tremendous difference for the women!

BY SUPPORTING the project you support:

  • The continuation of COMUTRAH’s work with poor women who have been the victims of violence

  • That more women in Honduras can live a life free of violence and violation of their rights.

  • That self-help group meetings and workshops are carried out teaching the women about their rights, domestic violence, aid, reproductive health and self-esteem.


 

 Versión Español

Hola a todos!

Somos un grupo de voluntarios de la ONG “El Comité Danés de Solidaridad con Centroamérica de Copenhague”, que durante muchos años hemos colaborado con una organización de mujeres llamada COMUTRAH (Colectivo de Mujeres Trabajadoras Hondureñas) en Honduras apoyando su trabajo para fortalecer los derechos de las mujeres y luchar contra la violencia contra las mujeres en barrios vulnerables.

El apoyo que proveemos es extremamente necesario: Cada 15 horas muere una mujer por causa de la violencia en Honduras. Por lo tanto, un grupo de mujeres valientes han fundado una organización en el área de San Pedro Sula en el noreste de Honduras, por medio de cual las mujeres pobres y maltratadas pueden ser parte de una comunidad. La organización también les provee ayuda para resolver conflictos, denunciar la violencia o escaparse de situaciones riesgosas si es necesario. Hoy en día COMUTRAH está ayudando a mas que 170 mujeres de seis barrios pobres para obtener asesoría jurídica y apoyo psicológico.

Pero las mujeres también necesitan TU apoyo! Desafortunadamente la organización está por perder su oficina si no consiguen los fondos para pagar el alquiler los próximos meses. En Dinamarca estamos aplicando fondos para un proyecto extendido con COMUTRAH, pero hasta que se apruebe la aplicación COMUTRAH necesita tu ayuda para continuar su trabajo.

Mantener la oficina es muy importante porque funciona como lugar de escape para las mujeres maltratadas y como base donde se organizan las actividades. Las actividades de COMUTRAH proveen a las mujeres de una comunidad para que no se sientan solas y obtengan valor para confrontar su difícil situación.

EN APOYAR el proyecto colaboras con:

  • Que COMUTRAH pueda continuar su trabajo con mujeres pobres y victimas de violencia;

  • Que más mujeres en Honduras puedan tener una vida sin violencia o violación de sus derechos;

  • Que se hagan talleres para las mujeres con temas como los derechos de mujeres, la violencia domestica, la pensión alimenticia, la salud reproductiva y el autoestima.


Todas donaciones – tanto grandes como pequeñas – hacen una gran diferencia para estas mujeres!
Partnerskaber