Human Practice Foundation

50.651,00 kr. 101.30% af 50.000,00 kr.

32

crowdfunders
Udløbet
Pernille Madsen @pernillemadsen2

medlem siden 13. marts, 2014

Om projektet

Sammen - du og jeg - kan vi gøre en forskel i verden.

Hjælp os med igangsætningen af Human Practice Foundation – en ny og ambitiøs fond til udviklingsprojekter i tredjeverdenslande.

Vi har på nuværende tidspunkt udvalgt følgende projekter:

Projekt 1: Skoler i Nepal:

Vi vil etablere ti lokale skoler i fjerntliggende landsbyer i Nepal, sådan at børn kan begynde en skolegang. Herved vil op mod 3.500 analfabetiske børn i løbet af tre år kunne lære at læse og indgå i en udvikling af deres lokalområder.

Projekt 2: Stop trafficking mellem Nepal og Indien

Vi vil ved grænsen mellem Nepal og Indien etablere fire transithjem og et forebyggelseshjem. Transithjemmene vil modtage og hjælpe piger reddet fra prostitution. Forebyggelseshjemmet vil uddanne nogle af pigerne til "change agents", som vil arbejde for forebyggelse og for at redde andre piger fra trafficking og til at kunne forsørge sig selv ved bl.a. tekstilarbejde. Herved vi kan redde op mod 850 piger fra prostitution og hjælpe dem videre i livet.

Projekt 3: Opstart af små forretninger.

Vi vil uddanne 150 immigranter i Singapore til selv at kunne starte deres egen lille virksomhed. Herved kan de forsørge sig selv og deres familier og i deres familie og hjemlande, dele deres viden og virke som "change agents".

 

Det skal vi bruge din hjælp til:

Flere familier og virksomheder er interesserede i at støtte vores projekter med større beløb.

Nu mangler vi dig og 99 andre til at støtte igangsættelsen af fonden – da 100 støtter som, med angivelse af navn og adresse, donerer 200 kroner er en betingelse for at opnå fradragsret hos SKAT.

 

Læs hvad Berlingske skriver om vores projekt her: Advokatkarriere skiftet ud med livet som social entreprenør.

 

Vores organisation:

Vi henvender os til mennesker i den vestlige verden, som har hjertet på rette sted, og dem er der heldigvis mange af. Vi vil samle store donationer i mindre grupper, som hver især støtter ét projekt i den tredje verden - i et direkte samarbejde med lokale ildsjæle, som helt uegennyttigt hjælper deres land og deres folk. På den måde bliver det meget lettere at følge pengene og sikre, at de vitterligt gør gavn.

Målet er at skabe øjeblikkelige og varige forandringer.

De første projekter fonden vil støtte, går alle ud på at give mennesker, som lever i fattigdom, en mulighed for at skabe deres eget liv i udvikling og vækst. F.eks. gennem skolegang eller omskoling og ved at forhindre menneskelige overgreb som trafficking. Geografisk drejer det sig om projekter i Nepal, Indien og Singapore.

Fondens rolle er først at opsøge og afklare udviklingsprojekterne. Dernæst at sammensætte de mennesker og virksomheder, som ønsker at støtte, i velfungerende partnerskabsgrupper. Og sidst men ikke mindst at formidle kontakten mellem partnerskaberne og udviklingsprojekterne.

Det tilstræbes at fondens administrationsomkostninger aldrig overstiger 10%.
Partnerskaber