OH Purity: en KONCERTFILM med dokumentariske elementer

16.892,00 kr. 112.61% af 15.000,00 kr.

82

crowdfunders
Udløbet
trinelise @trinelise

medlem siden 1. august, 2013

Om projektet

OH Purity

En koncertfilm med dokumentariske elementer. 

Kom og vær publikum i studiet. Filmen vil bl.a. blive vist på DR. 

(for English please scroll)

Oh Purity er er bygget over en håndfuld alternative/indie-pop/jazz-sange skrevet af undertegnede, sangerinde Trinelise Væring og pianisten Jonas Berg. Noget særligt er, at vi har  orkestreret dem med  barok-instrumenter, der håndteres af det prisbelønnede norske barokensemble Barokksolistene under ledelse af Bjarte Eike. Det er således et unikt møde mellem genrerne og mellem musikere fra 6 lande.

Sammen med den unge filminstruktør Frigge Fri, skal vi på eget produktionsselskab lave en 40 minutters koncertfilm.

Filmen skal optages aftenerne d. 26. og 27. september. Vi vil gerne invitere alle jer, der vælger at støtte os, til at være publikum til koncerterne/filmoptagelserne.

DR har givet os penge til en del af produktionen, fordi, som de skrev til os, de synes det er et ”interessant projekt med en flot ambition”. Flybilletterne er bestilt, studiet er booket og alle involverede har allerede arbejdet på det her projekt i lang tid. Her en måned før projektstart er udfordringen, at rejse de sidste penge. Vi vil f.eks. gerne leje ekstra lys og have et kamera mere, så vi kan lave en rigtig flot film. Derfor gør jeres bidrag i sidste ende en stor forskel for det endelige resultat.

I kan læse mere om projektet og de medvirkende neden for, og ude til højre kan I se, hvordan I kan være med.

Med Venlig Hilsen Jonas Berg, Frigge Fri, Barokksolistene og Trinelise Væring

 

OM FILMEN:

En visuelt iscenesat koncert. De to Koncerter d. 26. og 27. september 2013 skal danne grundlag for filmen. VI  spiller, med publikum i studiet, i en scenografi skabt til musikken og rummet. Med denne visuelle iscenesættelse går vi efter et mere filmisk udtryk end snarere end en dokumentaristisk æstetik. Vi vil altså noget mere med billedsiden end bare vise, at musikken spiller.

Dokumentariske elementer: Filmholdet er med til prøverne , så seerne også får mulighed for at komme med om bag musikken.

Filmlyden: For at få den bedst mulige lyd, optager vi koncerterne i et stort lydstudie: the Village i Vanløse.

OM MUSIKKEN:

Indie-Baroque: Sangene kommer fra en engelsksproget sangcyklus, som Jonas Berg og Trinelise Væring skrev som en bestillingsopgave til Wundergrund festivalen 2010. Musikken blev efterfølgende præmieret af Statens Kunstfond, fordi, som de skrev: “mødet mellem et Ricky Lee Jones lignende sangskriver-univers med kant, Keith Jarret-agtigt klaverspil og de vitale og stor-svingende-klingende Baroksolister gik op i en himmelsk enhed”

Det er ikke ”klassisk” musik,  men sange fra grænselandet mellem alternative/indie-pop/jazz, arrangeret for et barokensemble Trinelises, tydeligt ikke klassiske vokal og Jonas’ nordisk meditative klaver. Barokmusikerne spiller på ”originale instrumenter”, f.eks. dulcian i stedet for den moderne fagot, og på små barokvioliner i stedet for de lidt større moderne violiner.

Vi har 3 videoer på Youtube fra Wundergrundkoncerten, der kan man få en idé om, hvordan det lyder. 


OM DE MEDVIRKENDE:

Sanger, tekstforfatter, komponist og arrangør Trinelise Væring: Arbejder i grænselandet mellem rock, jazz and indiepop. Har udgivet 9 Cder siden 1993 og turneret flittigt i hele Skandinavien og store dele af Europa. Seneste CDer er Offpiste Gurus (sammen med Fredrik Lundin) fra i 2010 og den dansksprogede indie-pop ”Umanérlig” fra 2011.

Komponist arrangør og pianist Jonas Berg: Er finlandssvensk men har boet i Danmark siden 94, hvor han har spillet med, og komponeret/arrangeret for, en lang række prominente danske og svenske jazz/pop artister bl.a. Caroline Henderson, Randi Laubæk, Søs Fenger. Han har lavet soloalbummet, ”Space Tourist”.

Ensemble: Barokksolistene (BaS) under ledelse af den norske soloviolinist Bjarte Eike har fået et hav af internationale priser. De spiller tit i København. Bl.a. spiller flere af musikerne i Concierto Copenhagen. Musikkerne kommer fra 6 lande. Barokksolistene  har specialiseret sig i tidlig musik og cross-over og bliver ofte omtalt som innovative og grænseoverskridende. BARSOL har medvirket ved et hav af internationale festivaler som Festspillene i Bergen, BBC Proms, Nordwind Festival i Berlin og Trigonale m.fl. BaS er: Bjarte Eike (N) & Hanna Ydmark (SV) Violins, Per Buhre (SV) Viola, Mime Brinkmann (JAP) Cello, Eduard Wesley (NL) Oboes, Adrian Rovatkay Dulcian(GER).

Bassist: Johannes Lundberg: Alsidig Svensk jazzbassist der ud over en række svenske jazz bands også har spillet med Trinelise på to af hendes ældre CDer.

Producer Joakim Milder : Svensk jazzsaxofonist, der imidlertid også er en flittigt benyttet arrangør, der selv oprindelig er startet som barokfløjtenist.

Filminstruktør Frigge Fri, Frigge er filminstruktør uddannet fra filmskolen her i KBH. DR viser Frigges afgangsfilm ”Som følger solen”.

HVORFOR EN FILM?

Fordi vi tror, at vi kan lave en film, der kan noget nyt i forhold til at præsentere musik på TV, på en fængende appetitlig måde, også musik seerne ikke kender på forhånd. Hvorfor ikke bare lave en CD? Fordi vi tror, at vi, med en film hvor man kommer helt tæt på musikken og musikerne også i billeder, kan formidle niche-musik til et større publikum.

Fordi vi tror, det er en film, flere lande kan have interesse i at vise, fordi det er et projekt, der involverer nogen meget velrenommerede kræfter fra flere lande, og fordi DR har aftaler om at dele programmer med de andre public-service-TV-stationer i de Skandinaviske lande.

TIDSPLAN:

Efter koncerterne d. 26. og 27. sept. skal vi bruge et par måneder på at mixe lyden og klippe filmen, så vi håber at både film og EP ligger klar, i December.

Og I crowd-fundere bliver naturligvis de første, der får den!

English: 

OH Purity:  A concert movie 

Oh Purity is a unique meeting between genres and musicians from 6 countries. It is based on a handful of alternative/indie-pop/jazz songs written by yours truly Danish singer and songwriter Trinelise Vaering and the Finland-swedish pianist and composer Jonas Berg. What’s unusual is, we they have orchestrated the songs with baroque instrument, played by the award-winning Norwegian baroque ensemble Barokksolistene, fronted by Bjarte Eike.

The movie will be filmed during two concerts on the 26th & the 27th of September, and we will play amidst a scenography by Christine Skude.

The movie will be directed by the young film director Frigge Fri educated on the Danish filmschool  in Copenhagen, and we’d like to invite crowdfunders in the Copenhagen area to join us for the recording.

The movie is produced on our own a small new production company. The Danish national television has contributed with some of the funding and wiil ofcourse show the film, because, as they wrote “ it is an interesting project with a grand ambition”. The airplane ticket and the studio have been booked, and everyone involved has already worked on the project for a long time. Here a month before the project start, we are still faced with the challenge of raising the last money to make ends meet. For instance we’d like to rent an extra camera and some more stage light for the scenography, so your contribution will make a great difference for the final finish of the product.

You can read more about the project, and the artists involved below. Here on your right hand side, you can see how you can contribute, and what you get for your contribution.

Yours sincerely Jonas Berg, Frigge Fri, Barokksolistene and Trinelise Vaering

ABOUT THE MOVIE:

The two September concerts will be the backbone of the film. We play, infront of an audience in a scenography created for the music and the room. With this visual design we strive for a more aestetic filmic expression, rather than a traditional documentary style. The film crew will be following the rehearsals so the viewers will have a chance to get a good look behind the music. To ensure really good sound we stage the concert in at a big music studio.

ABOUT THE MUSIC:

Indie-baroque: The songs that are in English come from a circle of songs written by Jonas Berg and Trinelise Vaering originally for the WUNDERGRUND festival 2010 in Copenhagen. They subsequently received an award from the Danish Art counsel because: “the merging of a Rickie-Lee-Jones-kind-a-like singer-songwriter universe with an edge, a piano in the Keith Jarret tradition and the greatly swinging and sounding Baroque musicians created a unit made in heaven

It is not “classical” music, but rather songs from the borderland between alternative/indie-pop/jazz, arranged for a baroque ensemble, Trinelises clearly non-classical style of singing, and Jonas’ Scandinavian and meditative piano. The baroque musicians play on original instruments. As an example they use a Dulcian instead of a modern bassoon and smaller baroque violins instead of the bigger modern equivalent.

We have 3 videos from the Wundergrund concert in 2010, from which you can get a good idea of the music.

BIOs:

Singer, lyricist composer and arranger Trinelise Vaering:  Works in the borderland between rock, jazz and Indiepop. She has released 9 albums since 1993 and toured all over Scandinavia, in Europe and over seas.  Latest CDs are Offpiste Gurus (jazzinfluenced) from 2010 and the indiepop album “Umanérlig” from 2010 in her native tongue Danish.

Pianist composer and arranger Jonas Berg is Finland-Swedish but has lived i Copenhagen since 1994, where he has played with and arranged for a long list of prominent Danish and Swedish pop/jazz artists. He has recently made a solo album “Space tourist”.

Ensemble: Barokksolistene (BaS) under artistic leader Norwegian Bjarte Eike has received many international awards. The musicians frequently join the larger ensemble Concierto Copenhagen. Barokksolistene has specialized in early music and cross-over. They have often been called innovative and barrier-breaking. BaS has played numerous international festivals such as Festspillene in Bergen, BBC Proms, Nordwind Festival in Berlin and Trigonale etc.

On these concerts: Bjarte Eike (N) & Hanna Ydmark (SV) Violins, Per Buhre (SV) Viola, Mime Brinkmann (JAP) Cello, Eduard Wesley (NL) Oboes,  Adrian Rovatkay Dulcian(GER).

Bass player: Johannes Lundberg: This versatile Swedish bass player has, in addition to numerous Swedish jazz bands, also played with Trinelise on two of her older CDes.

Producer Joakim Milder: Swedish jazz saxophonist, is also a much used orchestrator and arranger, who originally started out as a baroque flutist.

Film director Frigge Fri is recently educated from the Danish film school in Copenhagen.

WHY A MOVIE?

Because we believe, we can make a movie that represents something new in the way live-music I presented f.ex. on television, an engaging and appealing way to present music that is maybe unfamiliar to the viewers.

So why not just make a CD? Because we believe that with a movie where we bring the audiences closer to the music and the musicians also visually, we can reach a larger audience even with this far from mainstream-music.

We believe this is a film, more countries will be interested in showing, because this project involves some very well-reputed musicians and songwriters from several countries. Further more the Danish TV often shares their programs with other European TV stations.

SCHEDULE:

After the September concerts, we need a couple of month to edit sound and film, so we hope both movie and EP will be ready in December.

And you the crowd-funders will of course be the first to get it!

 
Publikum i studiet
Minimumsbeløb 1,00 Alle "crowdfundere" bliver som de første inviteret til at være pubikum i studiet d. 26. og 27 September her i København.
LYD: EP download
Minimumsbeløb 50,00 (€7) Du får EP med sangene fra filmen (digital download mp3 kvalitet) + tilbud om at være med i studiet d. 26 & 27 sept.
LYD og BILLEDE: FILM & EP download
Minimumsbeløb 100,00 Du får  både film & EP (digital download mp3 kvalitet) + tilbud om at være med i studiet d. 26 & 27 sept.
Dit navn i rulleteksterne/ your name in credits
Minimumsbeløb 250,00 Alle crowdfundere der bidrager med 250 kr eller mere (€33 or more) får sit navn i rulleteksterne under "tak til".
Hele pakken USB NØGLE m. FILM + EP+ Ekstra materiale
Minimumsbeløb 250,00 Du får USB nøgle med Film, EP og extra materiale med posten (CD kvalitet), Tilbud om at være med i studiet d. 26 & 27 sept. Du får også dit navn i rulleteksterne under "tak til".
Mere af det hele: USB NØGLER m. FILM + EP og Ekstra materiale
Minimumsbeløb 600,00 (€ 80-334) Du får et antal USB nøgler med film og EP du kan bruge som gaver. Tilbud om at være med i studiet d. 26 & 27 sept. og dit navn i rulleteksterne under "tak til".
FILMFREMVISNING
Minimumsbeløb 2.500,00
(€ 335-669) Du får en visning af filmen i eget hjem for dig og dine gæster. Trinelise, Frigge eller Jonas kommer og laver oplæg. (Uden for HT området, tillæg for transport)
Du får naturligvis også USB nøgle med film og EP,koncert invit. og dit navn i rulleteksterne.
KONCERT
Minimumsbeløb 5.000,00
(€ 670) Hvis du har et flygel og bor i HT området kan du få en koncert med Jonas og Trinelise, som oplæg til en visning af filmen.
Du får naturligvis også USB nøgle med film og EP og ekstramateriale og dit navn i rulleteksterne under "støttet af".
Individuel SPONSORAFTALE
Minimumsbeløb 10.000,00
(€1340) Individuel sponsoraftale. F.eks. kan vi trykke DVDer, du kan bruge som gaver. Dit logo eller navn kommer selvfølgelig på! Kontakt wordforword@vaering.com
Du får selvfølgelig også dit navn i rulleteksterne under "støttet af".
Partnerskaber