Tonny Sander Holm

Tonny Sander Holm

@9016437277 · medlem siden 3. september, 2018
Jeg er pensioneret ingeniør, og da Jeg fik tid til tegning mm., på efterlønnen , og lov til at udføre opfindelser på en god samarbejdspartner (KLK) smedje-værksted i Køge , vi startede projektet op med en samarbejdes aftale. På smedjeværkstedet har jeg med hjælp fra industrien (materialer fra bla. Scanfilter A/S) og KLK (gratis timer) fremstillet en testenhed i form af en skorsten med integreret røgrensningsenhed. Alle mine tegninger på dette projekt er udført af sønnen Max Sander Holm som er håndværker og Teknisk designer i industrien. Røgrensningsenheden blev klar til test første gang, i marts 2016 i forbindelse med et forprojekt på DTU-Kemi.anden gang i Juni mdr. 2016 blev partikel- emissionen målt af Ellen Marie Drastrup i hendes 12-tals speciale fra DTU - Miljø med resultater på 98,7 % fjernelse af sekundære og primære partikler samt 99,6 % fjernelse af black carbon (sodpartikler), der både er sundhedsskadelige og forværrer den globale opvarmning.

Partnerskaber