with

with

@with · medlem siden 25. april, 2013
Jeg har slået mine folder i den Danske Film industri siden mit 18 år i 1988 og frem til nu. Startede som Runner og gik derefter videre i en form for mesterlære hos et par Scenografer der tog mig under deres vinger og op lærte mig i rekvisit og Scenografiens kunst art. Jeg har altid interesseret mig og værnet om ting med sjæl, kant og historie og mener at ting med sjæl er værd at kæmpe for og opretholde, som nu her båden Rolf der blev til på foranledning af Stockholms Transport & Bogseringsbolag, på værftet MORGÅRDS nær Stockholm i 1872 og nu her 146 år senere er i min varetægt og mit store ansvar at Rolf forbliver sejlende og brugbar mange år frem i nu......måske vil og kan du hjælpe mig i en tid hvor alt går så stærkt og holder minus !! Både som Rolf hænger i på træerne og der kommer ikke flere Rolf´er til verdenen så vi må værne om de historiske ting vi får ansvar for.....

Partnerskaber