Gratis psyklogisk rådgivning til unge mindrebemidlede

0,00 kr. 0.00% af 15.000,00 kr.

0

crowdfunders
Udløbet
Carsten Sommerlund @7833641461

medlem siden 12. december, 2016

Om projektet

Gratis psykologisk rådgivning til unge på Fyn

 

Jeg driver i dag en klinik med psykologisk rådgivning i Odense. I mit arbejde, og via min facebookside: https://www.facebook.com/carstensommerlund.dk, har jeg næsten ugentligt unge, som ikke har råd til at betale for en ofte meget nødvendig psykologisk hjælp. Ofte kommer de fra en baggrund, hvor heller ikke forældrene har råd til, eller ønsker, at betale for hjælpen. I nogle tilfælde ønsker den unge heller ikke at forældrene får at vide, at de har brug for psykologisk hjælp. Henvisning fra læge, hvor det er muligt, indbefatter en egenbetaling af en størrelse som mange ingen mulighed har for at betale.

De problemer de unge oftest kommer med er dårligt selvværd, selvskade og selvmordstanker, depression og store problemer relateret til at være særligt sensitiv. Konsekvenserne, hvis der ikke bliver taget hånd om disse problemer, kan være ganske alvorlige både for dem selv, men også for familien og evt. kæreste – og muligheden for helt generelt at kunne begå sig i samfundet.

Det indsamlede beløb vil dække udgifter til at gøre tilbuddet kendt og til delvis dækning af lokaleomkostninger. Der går ikke nogle penge til lønninger eller andre ting. Det er målet i første omgang at tilbuddet skal løbe i 2017 og absolut minimum for at kunne tilbyde rådgivning hver 14.dag (minus juli og december) vil være 15.000 kr. Kommer der 25.000 kr. ind så vil der kunne tilbydes rådgivning hver uge. Så jeg håber på din støtte til at give disse unge et tilbud, der vil kunne gøre så meget for deres liv og fremtid.
Partnerskaber