Hjælp Fortællinger fra Gaden til Folkemøde

10.025,00 kr. 100.25% af 10.000,00 kr.

14

crowdfunders
Udløbet
streetwise @streetwise

medlem siden 6. maj, 2014

Om projektet

Vi er 14 unge mænd i alderen 19-31 år, som er en del af projektet, Fortællinger fra Gaden, som ønsker at ansøge om økonomisk støtte til at deltage i Folkemødet på Bornholm den 11.-15. juni.

Fortællinger fra Gaden er et formidlingsprojekt for tidligere kriminelle og kriminalitetstruede unge, der er vokset op i boligområder præget af bander, vold og radikalisering. Projektets formål er at give unge en stemme i den offentlige debat, så de kan gøre samfundet klogere på, hvad der sker, når marginaliserede unge møder velfærdssamfundets institutioner, indsatser og initiativer. Det skal ske ved, at de unge fortæller deres individuelle historier og erfaringer i oplæg for professionelle aktører, beslutningstagere, børn og unge og civilsamfundet samt gennem debatindlæg og i en bog, der både har fokus på de unges fortællinger og beskriver metoderne og erfaringerne bag projektet.

Vi brænder for at fortælle vores syn på de udfordringer, man som ung står overfor, når man vokser op i udsatte boligområder. Vi mener, der er brug for, at politikerne på Folkemødet også hører vores synsvinkel på de udfordringer, der er på den politiske dagsorden. Projektet har været i gang i et halvt år, men vi mangler penge til at deltage i Folkemødet.

Vi håber, at I kan hjælpe os med at få politikerne til at høre vores historier. Støtten vil gå til transport og indkvartering under Folkemødet.

Om Fortællinger fra Gaden

Projektet er organiseret i konsulentvirksomheden SPUK og gennemføres i samarbejde med Center for Forebyggelse og Rådgivning under Københavns Kommune. Projektet er finansieret af Bikubenfonden, Helsefonden, Det Kriminalpræventive Råd og Hotspot Nørrebro. Projektgruppen består af 14 unge i alderen 19-31 år, der kommer fra Nørrebro, Tingbjerg/Husum og Amager. De unge har forskellig etnisk, uddannelsesmæssig og social baggrund, og det varierer i hvor stort omfang, de har været i berøring med kriminalitet og kriminelle grupperinger. I projektperioden deltager de unge frivilligt i et kompetenceforløb, hvor de er bliver undervist i formidling, almen viden og psykoedukation.
Partnerskaber