Køb-socialt.dk

15.100,00 kr. 100.67% af 15.000,00 kr.

13

crowdfunders
Udløbet
TrineUldall @trineuldall

medlem siden 10. april, 2013

Om projektet

Projektbeskrivelse for Køb-socialt.dk
- Danmarks eneste markedsføringsportal for sociale og socialøkonomiske virksomheder

Situationen i Danmark i dag er, at der findes et betydeligt antal sociale og socialøkonomiske virksomheder, men der findes ingen central viden om hvem de er, hvor de er, hvad de producerer, og hvordan de bidrager til samfundet socialt.

Denne manglende viden er medvirkende til at begrænse udbredelsen af de sociale virksomheder, idet mulighederne for samarbejde og samhandel med virksomhederne begrænses af den manglende synlighed og tilgængelighed.

Herved går det danske samfund årligt glip af et betydeligt antal socialt og økonomisk vigtige arbejdspladser, der i høj grad kunne komme de svagere grupper på kanten af arbejdsmarkedet til gavn.

Vi ønsker således at udvikle og drive en markedsføringsportal, der kan forbedre mulighederne for samarbejde og samhandel mellem de sociale og socialøkonomiske virksomheder, og aktørerne i det omkringliggende samfund.
Formål og målgruppe:
Det grundlæggende formål med Køb-socialt er

at fremme synligheden af og tilgængeligheden til danske sociale og socialøkonomiske virksomheder, og derved skabe grundlag for øget vækst og bedre betingelser for fremtidig udvikling af sociale og socialøkonomiske virksomheder i Danmark.

Køb-socialt.dk henvender sig til tre målgrupper:

Virksomheder med et klart socialt eller almennyttigt formål, der ønsker en øget eksponering af deres produkter, ydelser, og sociale samarbejdsmuligheder
Offentlige og private indkøbere, samt forbrugere, der ønsker at handle socialt ansvarligt
Annoncører og sponsorer, der ønsker at inddrage sociale og/eller socialøkonomiske virksomheder i deres CSR og markedsføringsstrategi for dermed at opnå en øget social eksponering

Som medlemmer optages sociale og socialøkonomiske virksomheder eller iværksættere, der driver virksomhed eller producerer specifikke produkter/tjenesteydelser efter følgende principper:

Virksomheden har et klart socialt eller almennyttigt formål
En væsentlig del af virksomhedens eventuelle overskud geninvesteres i dette formål
Virksomheden har et salg af ydelser og/eller produkter
Virksomheden har åbenhed omkring økonomi og ejerforhold

HVAD SKAL VI BRUGE PENGENE TIL?

Vi ønsker at etablere en arbejdsstation specifikt tilknyttet portalen og pengene skal gå til udstyr; computer, leje af kontorplads, mm. Arbejdsstationen bliver omdrejningspunkt for dels 1-2 fleksjobbere og dels løbende en person i arbejdsprøvning, ressourceforløb, eller lignende.
Partnerskaber