Støt en FRIVILLIG ildsjæl

21.785,00 kr. 10.04% af 217.000,00 kr.

33

crowdfunders
udløbet
rasmusmunch @rasmusmunch

medlem siden 30. oktober, 2020

Om projektet

Den historiske byfest, Regattaen i Silkeborg, gik sidste sommer konkurs.
Regattaen er et KÆMPE arrangement med ca. 250.000 gæster, og som i mange år har været båret af en bestyrelse bestående af FRIVILLIGE kræfter - de samme kræfter som også donerer ekstremt mange timer til at få det FRIVILLIGE foreningsliv overalt i Danmark til at fungere, og som er en af grundstenene for alle de aktiviteter vi selv og ikke mindst vores børn nyder godt af hver eneste dag.
Umiddelbart efter regattaens afslutning, men inden konkursen blev en realitet, betalte den FRIVILLIGE Regatta-bestyrelse lån tilbage til enkelte kreditorer på godt 2 mio. kroner, og det er disse penge som er hele omdrejningspunktet for sagen. Kurator i boet mener nemlig, at den FRIVILLIGE bestyrelse burde have kendt til risikoen for konkursen og dermed stoppet alle udbetalinger, hvilket har medført et erstatningskrav til den FRIVILLIGE bestyrelse på 2.1 mio. kr. Det er penge, som de skal betale af egen lomme som "tak" for det KÆMPE arbejde, de har leveret for Silkeborg Kommune og alle os som nyder regattaen.
En af de frivillige, som er kommet i klemme, er Rasmus Munch. Rasmus er kendt og vellidt både i lokalområdet i Hvinningdal, men også i Silkeborg generelt, for sin KÆMPE og utrættelige dedikation af FRIVILLIGE timer og fundraising til alle mulige formål gennem de sidste mange år.
Rasmus har gennem de seneste 10 år lagt omkring 5000 FRIVILLIGE timer i både lokalområdet og i Silkeborg generelt, og har hjulpet med at rejse omkring 10 mio. kr. til alt fra den lokale grundejerforening, sportsklub (HA85, Hvinningdal) og den nye hal i Hvinningdal og til projekter for Silkeborg generelt såsom den historiske Badeanstalt, udsatte unge i den socialøkonomiske virksomhed Human Results, og han har gennem Unge Erhvervsløver støttet julehjælpen til trængte familier
Helt konkret har Rasmus til lokalområdet samlet omkring 7 mio. kr. ind til:* Realisering af planer omkring ny Hal i Hvinningdal* Realisering Hvinningdals Grønne Hjerne - et grønt og rekreativt område mellem skole, hal og boliger.* Sponsorarbejde for de lokale klub HA85 & FC Silkeborg* Multibane ved skolen
Helt konkret har Rasmus til Silkeborg samlet omkring 4 mio.kr. ind til:* Regatta Silkeborg* Bevarelse af Silkeborg Varmtvandsbadeanstalt - "Badeanstalen"* Den sociale organisation "Human Results"* Julehjælp til værdigt trængende* Silkeborg Billard Club* Formand for Silkeborg United

Der ud over har Rasmus lagt omkring 5000 timer i det frivillige arbejde, hvor jeg kan nævne* Formand for den lokale idrætsforening HA85 gennem 5 år* Sponsoransvarlig for HA85 i 9 år, og for FC Silkeborg de sidste 4 år* Formand for Silkeborg United gennem 9 år * Hovedansvarlig for realisering og finansiering af idrætshal og Fællesskabshus i Hvinningdal* Medansvarlig for realisering og finansiering af multibanen ved Hvinningdal skole* Medlem af lokalrådet i Hvinningdal siden 2022* Forældrebestyrelsen i Hvinningdal Børnehus i 3 år* Forældrebestyrelsen på Kornmod  * Rådgivning for Hvinningdalskolen, menighedsrådet og de lokale grundejerforeninger.
At Rasmus efter alt sin dedikation til såvel lokalområdet i Hvinningdal såvel som Silkeborg generelt, og efter at have sørget for fundraising af omkring 2.5 mio. kroner til regattaen, nu står med en regning på 250.000kr fra selvsamme event (pga nogle udbetalinger som han ikke engang selv stod for!), som han skal betale af egen lomme kan vi ganske enkelt ikke være bekendt - hverken som samfund, kommune eller som medborgere, og det er sager som denne, som kan ende med at underminere hele grundlaget for det FRIVILLIGE arbejde i Danmark.
Jeg håber derfor at I vil give et bidrag til Rasmus, så vi kan holde Rasmus økonomisk skadesfri efter alt hvad han har gjort for såvel lokalområdet som Silkeborg. 
Alle bidrag - store som små - er meget velkomne.
Med venlig hilsenInitiativgruppen for indsamling til Rasmus 


 

Flexible funding

Flexible funding er en funding måde man bruger, når projektet endelige gennemførelse ikke er afhængig af at man opnår 100 % funding, eller mere. Så pengene udbetales til projektindehaveren, selvom målet ikke nås.

Læs mere om flexible funding her

Partnerskaber